Smuteční služby – Horní Počernice

Narození – smrt…?
Všem je nám souzeno projít
tou branou dvojí tajemnou.

Smuteční služby – Horní Počernice je rodinná firma, kterou v roce 1991 založili František a Eva Červenkovi (tuto činnost vykonávali již od roku 1973) pod Komunálním podnikem.

Po jejich úmrtí postupně firmu převzaly dcery a vnoučata. Jde nám především o to poskytovat pohřební služby komplexně na vysoké profesionální úrovni s lidským a citlivým přístupem. Umožnit pozůstalým důstojně se rozloučit dle svých představ a možností.

Naším cílem je spokojený zákazník. Na té nejvyšší úrovni provádíme:

  • rozloučení v obřadních síních, kaplích a kostelech
  • smuteční oznámení během sjednání vč. fotografie

  • zajistíme řečníka, faráře

  • zajistíme hudbu živou i reprodukovanou

  • zajistíme vykopání hrobu nebo otevření hrobky

  • zařídíme úmrtní list

  • uložení uren a rozptyly na hřbitovech hl.m. Prahy

  • po telefonické dohodě lze objednat pohřeb i mimo pracovní dobu

  • rozptyly na všech rozptylových loučkách v Praze včetně okrajových hřbitovů v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích a Uhříněvsi

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat

Smuteční služby - Horní Počernice - Převozy zesnulých

Převozy zesnulých po celé ČR

Smuteční služby - Horní Počernice - Smuteční kytice

Smuteční kytice a věnce

Smuteční služby - Horní Počernice - Uložení uren

Uložení uren

Smuteční služby - Horní Počernice - Církevní rozloučení

Církevní rozloučení v kostele

Smuteční služby - Horní Počernice - Obřady

Kremační obřady, pohřby do země

Smuteční služby - Horní Počernice - Rozptyly na loučkách

Rozptyly na loučkách

Smuteční služby

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník.

Postup při úmrtí doma

Při úmrtí doma je třeba zavolat záchrannou službu /linka 155/, aby koroner vystavil List o prohlídce zesnulého. V případě, že nařídí pitvu, přivolá Pohřební službu a ta zesnulého odveze na příslušnou soudní patologii. Pokud pitva nařízena není, rodina si může přivolat Pohřební službu, dle svého uvážení a ta převeze zesnulého do svého chladícího zařízení.
Pozůstalí pak mohou zařídit pohřeb.

Převoz provede naše nepřetržitá služba, kterou můžete přivolat na bezplatné lince: 800 172 832.

Pokud zemřelého odvezla jiná Pohřební služba, než kterou jste si přáli, není Vaší povinností sjedat pohřeb u ní. Záleží pouze na Vašem rozhodnutí, kterou Pohřební službu si zvolíte, aby vypravila pohřeb.

Postup při úmrtí v nemocnici

O úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení Vás bude informovat personál tohoto zařízení a též zajistí převoz zemřelého na příslušnou patologii či smluvního chladícího zařízení. Veškeré informace, kopii Listu o prohlídce zesnulého /tj. Potvrzení o úmrtí/ a věci po zesnulém Vám vydá příslušný personál. Vy si vyberete Pohřební službu a můžete zařídit pohřeb.

Ukázky smuteční vazby

Prohlédněte si naši květinovou výzdobu pro zesnulého